Termeni și condiții

Introducere

Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropolei Basarabiei prin intermediul site-ului www.diaconia.md   implica acceptarea prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

Site-ul web www.diaconia.md, numit în continuare „Site”, este proprietatea Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, cu sediul în Republica Moldova, CHIȘINĂU, MD-2004, str. 31 August 1989, Nr.161, înregistrată cu nr.1803 din 22.10.2003

Site-ul este destinat colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale ale Misiunii pe teritoriul Republicii Moldova. Misiunea își asumă dreptul de a modifica structura Site-ului fără nicio altă avertizare.

Obligațiuni

Misiunea se obligă să asigure buna funcționare a acestui Site pe întreaga durată a campaniei de colectare a donației. Pentru aceasta, Misiunea nu va percepe nicio taxă și nu va avea nicio altă pretenție financiară.

Misiunea se obligă să folosească fondurile obținute prin intermediul campaniei de colectare a fondurilor conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului, Misiunea  se obligă să informeze pe primul cu privire la utilizarea fondurilor.

Misiunea, nu va folosi datele participanților la această campanie pentru un alt scop decât cel declarat.

Proprietatea Intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Misiunii și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de către Misiune vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Misiune numai în scopul declarat al acestei campanii.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donației.

Datele completate de către utilizatori nu vor fi stocate în servele Misiunii, acestea fiind procesate de către procesatorul de plăți (banca comercială Victoriabank S.A. care deservește conturile curente ale Misiunii).

Donații și plăți

Donațiile prin credit card (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

Donatorul poate alege valuta în care face donația, dupa care va indica suma pe care intenționează s-o doneze în valuta respectivă.

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii donați vor ajunge direct în contul Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, care are un contract cu procesatorul de plăți.

Mesaje comerciale nesolicitate

Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau cine știe ce altă metodă) pe nimeni.

Politica de returnare a donațiilor

Donațiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștea solicită în mod expres. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maxim 30 zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisă către Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în care vor cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul site-ului www.diaconia.md.

Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat pe Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu prezenta campanie, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

Termenii și condiţiile generale de donație, sunt acceptate în deplină cunoștință de către donator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

Durata

Durata prezentului document este ned

Contacte

galerie

Ajută cu Diaconia

Serviciu disponibil 24/365

Îți mulțumim că ai manifești interes față de programele noastre

Donează offline

Împreună putem identifica modalitatea concretă în care să ajuți cu Diaconia.
Contactează-ne:
061 058 777