11Feb

Lansarea unui nou proiect: Eco-inițiative în parohiile din România și Republica Moldova

Comunicat de presă
privind lansarea proiectului „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova

Biserica Ortodoxă Română, prin intermediul Federației „Filantropia” și al Misiunii Sociale „Diaconia”, derulează proiectul pilot „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”. Acest proiect se realizează în parteneriat cu Fundația „Caritas Ambrosiana” din Milano, Italia.

Proiectul este primul de acest tip și are ca scop inițierea unei educații de mediu și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității ecologice la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, în România și Republica Moldova.

Biserica Ortodoxă Română, ca parte importantă a societății civile a celor două țări (jurisdicția sa canonică le cuprinde pe ambele), împărtășește ideea conștientizării crizei de mediu și a rolului pe care îl poate exercita această idee în societate pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor oamenilor. Soluțiile pentru această criză de mediu trebuie căutate nu doar în tehnologie, ci și într-o schimbare a omenirii, după cum a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

Biserica Ortodoxă Română are o rețea structurală care acoperă întreg teritoriul celor două țări și astfel poate contribui semnificativ la eforturile societății civile din România și Republica Moldova de a contracara criza de mediu, la fel de eficient pe cât participă la promovarea incluziunii sociale prin activitatea sa considerabilă în domeniul serviciilor sociale și activităților filantropice.

Acest proiect urmărește:

  • creșterea conștientizării în rândul preoților cu privire la problemele ecologice și asupra înțelegerii domeniului ecologiei ca parte a lucrării pastorale a Bisericii;
  • asigurarea de programe de învățare și materiale structurate privind protecția mediului care să ajute preoții și voluntarii Bisericii să abordeze adecvat acest domeniu;
  • includerea proiectelor de mediu inițiate de tineri în parohii.

În proiect vor participa 16 echipe locale (8 în România, selectate din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor – București, Ilfov și Prahova – și 8 în Republica Moldova), reprezentate de un număr de 160 de tineri, membri ai parohiilor Bisericii Ortodoxe Române, care vor beneficia de informare și educare în domeniul ecologiei și care vor iniția și implementa proiecte locale.

Fiind în faza de proiect pilot, acesta pune momentan un accent mai mare pe elaborarea unei campanii media, a unei programe educative care va conține abordarea teologică a subiectului ecologic și a schimbului de experiență dintre echipa de proiect și partenerii din Italia (Fundația „Caritas Ambrosiana”).

Obiective concrete:

  • Elaborarea și desfășurarea campaniei de promovare a mesajului ecologic în abordarea teologică;
  • Organizarea de evenimente, inițiative, acțiuni comune precum celebrarea Orei Pământului, Zilei Pământului (22 aprilie), a Zilei de Rugăciune pentru Protecția Creației (1 septembrie) etc.;
  • Elaborarea și promovarea unui ghid pastoral referitor la adoptarea unei atitudini și a unui comportament responsabil față de natură ca fiind Creația lui Dumnezeu și casa noastră comună;
  • Elaborarea și implementarea unui curs de 7 zile (+ manual) care va conține teme ce țin de ecologie și de un comportament responsabil față de natură și mediu;
  • Desfășurarea a două tabere pentru 32 tineri, membri ai echipelor de implementare;
  • Implementarea lunară a unei inițiative locale în al doilea an de proiect de către fiecare echipă de implementare.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 200.000 Euro. Data începerii / data finalizării proiectului: 01.01.2022 / 31.12.2023

Informații suplimentare se pot obține de la Federația Filantropia, Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București, cod poștal 040121, Email: office@federatia-filantropia.ro, tel: +40214068264, persoană de contact pr. Ciprian Ion Ioniță – coordonator proiect.

Vezi mai multe detalii în comunicatul de presă.

Foto credit: Ștefan Cojocariu / Doxologia