30May

Lansarea Ghidului Parohial Ecologic: suport în inițierea activităților ecologice în comunități

În data de 27 mai 2024 a fost lansat Ghidul Parohial Ecologic, realizat în cadrul proiectului „ECO Inițiative în Parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”.

Ghidul se adresează preoților parohi și lucrătorilor de tineret antrenați în activități cu tematică ecologică ce vizează tinerii. De asemenea, conținutul înserat poate servi ca suport în inițierea activităților ecologice în comunități.  

În ghid sunt prezentate capitole teoretice și practice cu instrumente de predare și învățare care asistă un proces activ și eficient în conceperea practicilor ecologice în parohiile Bisericii Ortodoxe Române. Conținutul însumează experiența acumulată în desfășurarea proiectului pilot „ECO Inițiative în Parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”. Oferă perspective și sugestii rezultate din practici testate cu grupurile de tineri participanți.

Lansarea a avut loc în cadrul Adunării Generale a membrilor Federației Filantropia, desfășurată la Mănăstirea Sihăstria Putnei din Suceava și a fost un bun prilej de a valorofica importanța unei educații de mediu entru creșterea responsabilității ecologice la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, în România și Republica Moldova.

Proiectul Eco-inițiative a fost implementat în anul 2022 în opt parohii din România (Arhiepiscopia Bucureștilor) și opt din Republica Moldova și este desfășurat de Diaconia în parteneriat cu Federația Filantropia, Caritas Ambrosiana și Agenția de știri Basilica.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților