05Apr

TERMEN EXTINS: Diaconia anunță concurs pentru selectarea unui consultant pentru elaborarea unui Ghid

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/consultantă pentru elaborarea unui Manual/Ghid de practici operaționale destinat operatorilor din domeniul alimentar în recuperarea și distribuirea produselor alimentare, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”

Scopul Manualului este să ofere suport informațional operatorilor din domeniul alimentar, inclusiv organizațiilor beneficiare stipulate în Legea 299/2022 din 03.11.2022 privind prevenirea pierderii și risipei de alimente în vederea recuperării și distribuirii produselor alimentare. Manualul va descrie trasabilitatea produselor alimentare în tot procesul de recuperare și distribuire a lor, și practicile care asigură siguranța alimentară.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de expert, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Anexa 1 – Termeni de referință.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 04.07.2024, inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

– ofertele financiare (Anexa 2 – Oferta financiară) vor fi expediate la adresa de email – office@diaconia.md

Întrebările cu privire la concurs pot fi adresate pe adresa de email: Natalia Sîrbu, natalia.sarbu@gmail.com.