24Jul

Apartamentul Social – o punte spre viața independentă!

Șase fete cu șase istorii de viață diferite, au pășit pragul programului „Spre Independență” cu o dorință comună – de a învăța abilități de trai autonom. Sunt  firave, emotive și foarte curajoase, în ochii lor se citește speranța că totul va fi bine, iar Apartamentul Social va deveni puntea spre o viață independentă.

Aici începe un capitol nou în viața lor, un parcurs de 11 luni – timp în care vor fi ghidate de psiholog și pedagogi sociali, care le vor susține și le vor încuraja să meargă pe drumul corect spre un viitor stabil și liniștit.

„Aceste adolescente provin din centre de plasament, din serviciul de asistență parentală profesionistă, dar și din familii social vulnerabile. Toate au vârsta de 16 ani și acum pentru ele urmează o perioadă de adaptare, în care vor deprinde abilități de îngrijire și gestionare a timpului, abilități de comunicare și interacțiune cu semenii.

Obiectivul principal spre care tindem e să creștem capacitățile și abilitățile lor pentru ca după 11 luni de proiect să fie apte pentru o viață independentă”, ne spune Tatiana Lupu, manager program Apartamentul Social „Spre Independență”.

De la 1 septembrie, toate fetele vor fi înscrise la cursuri de profesionalizare. Talentele tinerelor vor fi descoperite de echipa proiectului în timpul activităților educative de ghidare vocațională. Între timp, fetele vor face cunoștință între ele, vor lega prietenii și vor avea timp suficient ca să se adapteze la noile condiții de trai.

Programul „Spre Independență” al Misiunii Sociale Diaconia asigură integrarea socială a tinerelor cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească, care provin din instituții rezidențiale ori din servicii de îngrijire alternative, precum și a fetelor aflate în situații de risc, din familii social vulnerabile.

Anual, 6 fete primesc aici servicii de găzduire, asistență complexă (socială, psihologică, spirituală, vocațională), dar și șansa de a obține o meserie în cadrul unei școli profesionale sau cursuri profesionale de scurtă durată.