20Sep

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE: vouchere ce pot fi schimbate pe produse alimentare/igienice

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Multifunctional Refugee and Social Service Center”(Centrul Multifuncțional pentru Copil și Familie „Sfânta Ana”) din mun. Chișinău.

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect achiziția voucherelor care pot fi schimbate pe produse alimentare în cadrul magazinelor ofertantului (cu excepția articolele de tutungerie și cu conținut de alcool) și produse igienice de primă necesitate.

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei care va distribui voucherele către beneficiari (persoane fizice).

Termenul contractului: septembrie 2022 –  mai 2023.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în republica Moldova:

  • licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine în mun. Chișinău și în republică;
  • să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr. 1 la această cerere de ofertă și va conține următoarele informații:

  1. Informații despre ofertant (denumirea companiei/numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:

  • copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice);
  • Condiții financiare, de plată: (se vor indica condițiile de plată ale ofertantului. Condițiile financiare de plată ale solicitantului, indicate în această cerere de ofertă, reprezintă o condiție dorită a solicitantului).

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale: 

CriteriuPondere
Competitivitatea prețului la produsele alimentare și igienice de primă ncesitate50%
Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului30%
Condițiile de emitere și de deservire a voucherelor20%

Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!

Notă! Produsele achiziționate vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin, cu excepția băuturilor alcoolice și produsele din tutun.

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărul refugiaților înregistrați, numărul stabilit fiind – 1500 vouchere, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: data 26 septembrie 2022, ora 9:00

Oferta va fi perfectată conform șablonului anexat la această cerere de ofertă, semnată de persoana abilitată și transmisă în oficiul Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, pe adresa or. Chișinău, str. Criuleni 22, sau scanată și expediată la adresa de e-mail office@diaconia.md, cu mențiunea: Oferta comercială.


Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 022463228.