09Jun

TERMEN EXTINS. Anunț de achiziție a unui microbuz

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei invită agenții economici interesați să participe la concursul de achiziție a unui microbuz pentru pasageri cu următoarele specificații tehnice (vezi Anexa 2).

Achiziția se va efectua în cadrul proiectului: „Holistic Approach to Increase Resilience of Ukrainian Refugees in Moldova”(Centrul Multifuncțional pentru refugiați).

Condițiile concursului:

  1. Oferta trebuie sa corespundă instrucțiunii pentru ofertanți din anexa 1;
  2. Oferta comercială trebuie să conțină toate specificațiile tehnice conform tabelului din anexa 2;
  3. Ofertele urmează a fi expediate doar de către companiile de vânzări auto înregistrate în Republica Moldova care activează local în Moldova de nu mai puțin de 3 ani în domeniul vânzărilor auto;
  4. Livrarea să fie efectuată în cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 26.06.2022, inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

  • la adresa fizică a organizației, or. Chișinău, str. Criuleni 22. MD-2059.